Share |

Konsultointi

Konsultointipalveluihimme kuuluu erilaisia kartoituksia, tukipalveluja ja muita palveluja.

Kartoitukset

Kartoitukset_240x425.jpgKartoitus on oiva tapa selvittää jonkin asian tilanne jatkotoimenpiteitä varten. Kartoitus voidaan useimmissa tapauksissa tehdä kiinteähintaisena toimeksiantona, joka sisältää henkilöjen haastatteluja, dokumentteihin tutustumista, vertailutiedon hankintaa, tilanteen analysointia sekä raportin laatimisen ja esittämisen asiakkaalle. Yleisimpiä kartoitustyyppisiä toimeksiantojamme ovat:

  • Kehityshankkeen valmistelun terveystarkastus, joka kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen kehittämistä koskevien sopimusten allekirjoitusta. Tarkistamme hankkeen valmistelun löytääksemme asiat, jotka kannattaisi tehdä paremmin hankkeen onnistumisen todennäköisyyden parantamiseksi.
  • IT-kartoitus, joka kannattaa tehdä, jos on epäilys, että organisaation tietohallinto tai IT-palvelut eivät toimi optimaalisella tavalla, tai jos organisaatiossa on tulossa laaja rakenneuudistus tai kehityshanke. Tarkastelemme tietohallintoa ja IT-palveluja laajasti organisaation strategisista tavoitteista, kilpailueduista ja organisaatiokulttuurista lähtien. Kartoituksemme nostaa poikkeuksetta esiin myös liiketoiminnallisia asioita, joiden parantaminen parantaa yrityksen tuottavuutta ja tulosta.

Tukipalvelut

Tukipalvelut_240x425.jpgTukipalvelumme sisältävät erilaisia tukipalveluja sekä tietohallinnon ja IT-palvelujen kehittämiseen että varsinkin kehityshankkeen onnistumisen todennäköisyyden parantamiseen. Kehityshankkeita voimme tukea mm.:

  • Markkinaselvityksellä, joka tuottaa ns. pitkän listan asiakkaan toimintaan mahdollisesti soveltuvia kaupallisesti saatavilla olevia tietojärjestelmiä.
  • Kehityshankkeen valmistelun tukipalveluilla, joiden puitteissa sparraamme projektin valmistelua tekevää henkilö tai ryhmää mm. RFI/RFP-prosessissa ja Business Casen laadinnassa.
  • Sopimusasiakirjojen auditoinnilla, jonka puitteissa läpikäymme sopimusasiakirjat ja vertaamme niitä sekä asiakkaan tavoitteisiin että omiin tarkistuslistoihimme. Tavoitteena on löytää asiakirjoista ne epäkohdat ja riskit, jotka saattaisivat haitata projektin onnistumista ja asiakasorganisaation tulevaisuutta.
  • Projektipäällikön mentoroinnilla, jolla tuemme projektipäällikköä tai tarvittaessa koko projektiryhmää mentoroinnin keinoin.

Tukipalvelut ovat palvelusta ja kohteesta riippuen joko kiinteähintaisia, kuukausihinnoiteltuja tai aikaveloitteisia palveluja.

Muut palvelut

Muut_palvelut_240x425.jpgLoput konsultointikokonaisuudestamme sisältää erilaisia sparrauksia ja esiintymisiä alueilta, joissa osaamisemme on huippuluokkaa:

  • Strategiasparraus on tarpeen, kun kehitetään mitä strategiaa tahansa. Parhaimmillaan olemme IT-strategioiden, tietotekniikan hyödyntämisstrategioiden, digitaalistrategioiden ja palvelustrategioiden alueella.
  • Kokonaisarkkitehtuurisparraus puolestaan on tarpeen, kun organisaatio valmistautuu tulevaisuuteen miettien nyky- ja tulevaisuuden kokonaisarkkitehtuuriaan.
  • Muutosjohtamissparraus on erityisosaamisalueemme, jonka puitteissa olemme tehneet tutkimustyötä jo pitkään. Muutosjohtamissparrauksella voidaan valmistautua tuleviin suuriin kehitysponnisteluihin ja parantaa organisaation innovaatiotoiminnan edellytyksiä.
  • Organisointisparraus on myös erityisosaamistamme, sillä tietohallinnon, IT-palvelujen ja palveluorganisaatiojen organisointia olemme tutkineet jo liki 20 vuotta!