Share |

Mentorointilajit

Mentorointimuodot: henkilö, projekti vai organisaatio?

  • Henkilömentoroinnissa tukenasi on kokenut luotettu kollega, joka on toiminut kaltaisessanne organisaatiossa samankaltaisessa tehtävässä kuin sinä. Menestymisesi on mentorin ykkösprioriteetti.
  • Projektimentorointi varmistaa kehityshankkeesi onnistumisen koko sen elinkaaren ajan. Estämme kompuroinnit ja varmistamme että teette oikeita asioita oikein sekä löydämme oikopolut, jos niitä on. Tuemme hankkeen omistajia, ohjausryhmiä, hankejohtajia ja projektipäälliköitä.
  • Organisaatiomentorointi toteuttaa strategiaa ja parantaa johtamiskyvykkyyttä koko organisaatiossa. Asetamme tavoitteet, suunnittelemme ja toteutamme mentorointiohjelman yhdessä henkilöstöjohdon kanssa – tulosten mittaamista unohtamatta!

Mentorointimuodot: kehittyminen vai jaksaminen?

  • Mentorointitoimeksianto voi sisältää joukon tapaamisia, joilla pyritään suunnitelmallisesti nostamaan aktorin osaamistasoa.
  • Yhtä hyvin mentoroinnilla voidaan pyrkiä varmistamaan aktorin jaksaminen nykyisessä tehtävässään.
  • Usein toimeksiannot ovat jotain edellisten ääripäiden välillä.