Share |

Mentorointi

Mentorointi tehokkain kokemusten ja hiljaisen tiedon siirtokeino. Ammattimaisen mentorointimme pohjalla on vahva kehitystoiminnan, tietotekniikan hyödyntämisen ja tietohallintojohtamisen substanssiosaaminen ja coaching.

Mentorointi perustuu mentorin ja mentoroitavan eli aktorin väliseen luottamussuhteeseen. Kaikki keskustelut ja muu yhteydenpito ovat jo lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Mentorointi voi olla luonteeltaan systemaattisesti aktorin osaamista kehittävää tai aktorin jaksamista tukevaa - tai jotain niiden väliltä. Jokaisen tapaamisen luonne voi olla erilainen aktorin kulloistenkin tarpeiden mukaan.

rm_200_valkopohjainen.jpgTuottavuusaktivisti Reino Myllymäki on kokenut ammattimentori, jolla on tai on ollut kymmeniä mentorointiasiakkaita vuodesta 2009 alkaen. Hänellä on aktoreita, joiden kanssa vuonna 2009 aloitettu mentorointisuhde jatkuu yhä.