Ammattimainen mentorointi

Ammattimentorointi on ammattimaisesti tuotettua mentorointia

Ammattimainen mentorointi on perinteisen mentoroinnin jalostetumpi muoto. Ammattimainen mentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä aktorin että hänen organisaationsa kehittymiseen. Mentorit ovat testattuja, tarkistettuja ja koulutettuja mentorointiin.

Ammattimaista mentorointia tarjovassa yrityksessä asiakas saa oman mentorinsa kautta useamman kokeneen mentorin osaamispääoman omaksi hyödykseen. Ammattimaista mentorointia tarjoavassa yrityksessä on myös muita asiakkaan kehittymistä edistäviä palveluita, kuten esimerkiksi vertaisfoorumeita, koulutusta ja erilaisia työvälineitä ja -malleja, joita asiakas ja mentori voivat hyödyntää työssään.

Ammattimaisessa toiminnassa on myös itse mentoroinnista eriytetyt yhteensovittamis-, laadunvarmistus- ja kehitysprosessit.

CxO on ammattimaisen mentoroinnin kehittäjä ja kouluttaja

CxO:n kokemuksen mukaan mentorointi kannattaa kohdistaa rajatulle osa-alueelle, jota sekä mentoroitava että hänen työnantajansa pitävät tärkeänä. Osa-alueen käsittely kannattaa jakaa useaan mentorointikertaan. Sopiva mentorointikertojen tiheys on yhdestä neljään viikkoa.

Yhden osa-alueen käsittelyn jälkeen voidaan valita uusi osa-alue käsiteltäväksi. Mentorointi onkin parhaimmillaan pitkäaikaista yhteistoimintaa, jolloin aktori voi nostaa käsiteltäväksi myös asioita, jotka ovat yllättäen nousseet tärkeiksi. Pisimmät ammattimaisen mentoroinnin toimeksiantomme ovat kestäneet jo yli viisi vuotta.

CxO:n menetelmässä mentorointikerta koostuu aiheen valinnasta, valmistautumisesta, 2-3 tunnin tapaamisesta, kotitehtävien teosta sekä mentorin ja mentoroitavan välisestä yhteydenpidosta mentorointikertojen välillä kuvan mukaisesti.

Verkostoomme kuuluu yli sata ammattimentoria, eri alojen ammattilaisia.

Ammattimentoroinnin lisäksi CxO tuottaa ammattimentorointikoulutusta.

Toimintaamme ohjaavat eettiset ohjeemme.

Kiinnostuitko? Ole rohkeasti yhteydessä - kartoitamme tarpeesi ja teemme tarjouksen. Laita viestiä info@cxopro.fi tai soita Marja-Leena Tikkanen, puh. 045 311 4056.

Alla olevassa kuvassa on esitetty ammattimentoroinnin sykli. On huomattavaa, että mentori on asiakkaan käytettävissä myös tapaamisten välissä.